Εταιρεία

Η εταιρία Δένης Αθανάσιος & Σια ΕΕ έχει έδρα της το Αιγίνιο Πιερίας και δραστηριοποιείται στου τομείς της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, στις χωματουργικές εργασίες, εμπορία μηχανημάτων έργου και επαγγελματικών φορτηγών, καθώς και στις ενοικιάσεις και πωλήσεις κατοικιών και αγροτεμαχίων.

Η εταιρία Δένης Αθανάσιος & Σια ΕΕ έχει ενεργό παρουσία και συμβολή στην τοπική κοινωνία ενισχύοντας οικονομικά τοπικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.