Υπηρεσίες

Διαθέτοντας ένα άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και προσφέροντας συνεχή τεχνολογική υποστήριξη σε απαιτητικά τεχνικά έργα, η  εταιρία Δένης Αθανάσιος & Σια ΕΕ παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Η εταιρία Δένης Αθανάσιος & Σια ΕΕ αναλαμβάνει:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εξόρυξη αμμοχάλικου
  • Μεταφορά άμμου θαλάσσης
  • Εκβραχισμούς
  • Κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις
  • Έργα οδοποιίας
  • Εμπορία μηχανημάτων έργου και επαγγελματικών φορτηγών

Επίσης, βασική δραστηριότητα της εταιρίας Δένης Αθανάσιος & Σια ΕΕ είναι και η παραγωγή και προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος διαθέτοντας σύγχρονες μονάδες παραγωγής.

Επιπλέον, η εταιρία μας δραστηριοποιείται και στον τομέα της πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και αγροτεμαχίων.